Z roku na rok wzrasta liczba pracowników pracujących przed monitorem komputera, coraz więcej czasu również w domu spędzamy przed komputerem, co niestety w niekorzystny sposób odbija się na wzroku.

W konsekwencji tego również coraz więcej osób potrzebuje nosić okulary korekcyjne. Pomyślał o tym nawet ustawodawca, regulując te kwestie odpowiednimi przepisami.

Przepisy prawa

Kwestie dotyczące dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych, opisane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr. 148, poz. 973). Znajdujemy tu normy prawne, według których, pracodawca zobowiązany jest zapewnić osobie pracującej na stanowisku z monitorem ekranowym (przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korekcyjne. Jednak tylko na wyraźne zalecenie lekarza podczas badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Kto może ubiegać się o zwrot za okulary?

Przepisy o których wspomniano powyżej, mówią o pracownikach, warto jednak podkreślić, że przepisy dotyczące refundacji zakupu okularów dotyczą też stażystów czy praktykantów, o ile osoby te pracują przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.

Warto zauważyć, że wyznacznikiem, czy dofinansowanie ma być przyznane, nie może być staż pracy u danego pracodawcy. O zwrot pieniędzy za zakup okularów mogą ubiegać się zarówno nowi pracownicy, jak i osoby z wieloletnim stażem pracy.

Badanie lekarskie

Aby pracodawca mógł oddać pracownikowi pieniądze, wydane na okulary korekcyjne, wcześniej lekarz powinien stwierdzić konieczność ich noszenia podczas badań pracowniczych. Takie badania wykonywane są przy przyjmowaniu do pracy lub jako badania okresowe. Warto dodać, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do okularów nie ma znaczenia czy pracownik będzie nosił okulary przez cały dzień, czy będzie je miał założone tylko w trakcie pracy przy komputerze.

W przypadku pogorszenia wzroku, w okresie pomiędzy badaniami okresowymi, pracownik ma prawo zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na dodatkowe badania, jeśli wykażą one, że konieczna jest zmiana okularów - będzie to podstawa do ubiegania się o dofinansowanie.

Refundacja okularów - kiedy można z niej skorzystać?

Podsumowując, pracownik zamierzający ubiegać się o refundację okularów, musi spełniać kilka kryteriów: po pierwsze praca w sposób ciągły musi być wykonywana przed komputerem, a czas tej pracy w ciągu doby musi być dłuższy niż 4 godziny. Kolejnym istotnym czynnikiem jest fakt, że obowiązek noszenia okularów musi wynikać z orzeczenia lekarskiego wydanego podczas profilaktycznych badań lekarskich, na które pracownik został skierowany przez swojego pracodawcę.   

Kwota dofinansowania za okulary

Czytając przepisy nigdzie nie znajdziemy wprost podanej kwoty refundacji jaka przysługuje pracownikowi. Zwyczajowo, kwota ta, określana jest przez każdego pracodawcę indywidualnie poprzez odpowiedni zapis w regulaminie wynagradzania. Rozsądne wydaje się założenie, że pracodawca powinien refundować szkła i oprawy przynajmniej w podstawowym standardzie, ma jednak prawo ustalić kwotę wyższą.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik dokonuje zakupu okularów na kwotę wyższą niż limit przewidziany w regulaminie wynagradzania, w takiej sytuacji, przyjmuje się, że pracodawca opłaca kwotę do wysokości limitu, natomiast wszystko ponad to, pracownik musi pokryć z własnych środków. Ustawodawca nie wprowadził ograniczenia ani nie zabrania pracodawcy refundowania pracownikowi okularów ponad wyżej wymieniony limit, ale jest to zależne wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.    

Częstotliwość dofinansowania

Częstotliwość zwrotu kosztów zakupu okularów nie jest sprecyzowana w przepisach, warto jednak umieścić taki zapis w regulaminie aby uniknąć nieporozumień.  

Zwrot kosztów za zakup okularów a podatki

Przepisy oraz interpretacje organów skarbowych, mówią, że kwota zwracana pracownikowi za zakup okularów zwolniona jest z podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS, jednak cena ponad limit ustalony u danego pracodawcy nie korzysta już ze zwolnienia i traktowana jest jako przychód pracownika i muszą zostać naliczone od niej składki ZUS oraz podatek.

Aby zamówić okulary przez optykhome.pl i otrzymać dofinansowanie w zakładzie pracy poinformuj nas, że będziesz potrzebował fakturę. Dowiedz w Dziale Kadr na kogo ma być wystawiona faktura: na Ciebie, czy na firmę, to zależy od polityki wewnętrznej firmy. Przy złożeniu zamówienia zaznacz, że potrzebujesz fakturę oraz wpisz wszystkie dane.

dofinansowanie okularów od pracodawcy

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, lub Twoja firma ma dodatkowe wymogi napisz to w komentarzu, mailu lub zadzwoń do nas.

refundacja okularów